MODÜLLER

Yönetim Modülü

Dijital Ekran Yönetimi

- Ekran Tanımlamaları
- Ekran Listeleme

Duyuru Yönetimi

- Yeni Duyuru Oluşturma Yönetimi

Yayın Yönetimi

- Yeni Yayın Planı Ekleme
- Planlanmış Yayınların Yönetimi
- Geçmiş Yayınlar Raporlaması

Kullanıcı İşlemleri

- Yeni Kullanıcı
- Ekleme/Silme/Değiştirme
- Kullanıcı İzin Yönetimi

Sistem Günlüğü

- Yönetim Modülü Logları
- Kullanıcı Logları
- Ekran Logları

Dijital Ekran Modülü

Sistem Durumu Görüntüleme

Ekran Bilgileri

Hata Logları